Projekt Rodzina 500 plus to nieopodatkowana dotacja pieniężna w wysokości 500 zł comiesięcznie na każde drugie oraz kolejne dziecko w rodzinie, jakie dostaje każdy, bez względu na wielkość przychodów. Rodziny o skromnych przychodach uzyskają wsparcie dodatkowo na pierwsze lub pojedyncze dziecko – wniosek 500 plus 2017. Jest to świadczenie społeczne o założeniu długookresowym, pomagające wychować dzieci oraz docelowo zmniejszające ubóstwo oraz bezdzietność w rodzinach, które wahają się z podjęciem decyzji o następnym dziecku ze względów pieniężnych. Jest oczywiste, że taka stawka nie wystarcza na wychowanie dziecka, jednakże znacząco reperuje dochód w tych grupach, które zmagają się z biedą lub ubóstwem, gdyż niejednokrotnie taka pieniężna dotacja państwa pozwala rodzinie przeżyć lub kupić główne pomoce dydaktyczne lub ubranka dla dzieci – wniosek 500 plus 2017. Aby pozyskać pomoc z planu 500 plus, należy wypełnić wniosek oraz złożyć go w urzędzie gminy, wysłać pocztą lub złożyć wniosek przez internet. Warto również monitorować zmiany w programie i formy przedkładania wniosków na kolejny rok kalendarzowy – program 500 plus.