Na rzecz fundacji pożytku publicznego wolno jeden procent podatku oferować już od ponad 9 lat. Jest to przejrzysty i wyjątkowo dobry środek na to, żeby pomóc wybranej przez siebie organizacji. Myśl jest taka – płatnicy podatku dochodowego mogą w zeznaniu jednoletnim pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz instytucji do wielkości 1% należnego podatku. Innymi słowy – wskazanie OPP, jakiemu planujemy przekazać część własnego podatku sprawia, że pieniądze niniejsze nie docierają do skarbu państwa, tylko na konto wybranej organizacji

Przekazując jeden procent z własnego podatku, podatnik nie traci ani grosza – przekazuje tylko środki, jakie w innym przypadku trafiłyby do Skarbu Państwa. Podatnik nic nie traci, a fundacje zyskują. Jednakże nie wszystkie. Bowiem nie każda posiada prawo zbierać pieniądze z 1%. Żeby organizacja mogła przyjąć 1% od podatników, musi posiadać status organizacji pożytku publicznego (OPP). Aktualną listę OPP robi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Warto natomiast mieć świadomość, iż otrzymanie statusu to nie jedyne wymaganie. Organizacje muszą spełnić łańcuch dodatkowych wymogów – dotyczy to zarówno nowych, jak i instytucji posiadających tenże status wiele lat.